header

Se for deg en gruppe mennesker plassert i en sirkel, med hvert sitt rytmeinstrument. 
Ingen noter er nødvendig, ingen forkunnskap om latinamerikanske rytmer eller trommeteknikk trengs. 
Dette er en lett tilgjengelig læring som gir gode mestringsopplevelser 
for alle i omgivelser som bygger på trivsel. Alle deltar - alt skjer spontant - alle får det til!

Etter mange år som slagverker og pedagog, har jeg sett hvilken positiv effekt samspill har både for utøvere
og publikum. I og med at terskelen er svært lav for å kunne delta i samspill med slaginstrumenter. Så kan denne
aktiviteten brukes i de fleste sammenhenger.

En vanlig betegnelse på dette er trommesirkel, og det kan være en... 
* ÅPEN SIRKEL f.eks som et tilbud til alle i lokalmiljøet om å komme sammen på tvers av alder, ferdigheter & interesser.
* Faglig sirkel der en klasse eller gruppe som jobber med emner som kreativitet, samarbeid, språk, ferdigheter, matematikk etc, i tillegg til musikk.
* TEAMBUILDNING-SIRKEL som et eksempel på prinsippene for samarbeid og samhandling i en bedrift eller organisasjon.
* Helse & velvære som kan være en aktivitet som skaper trivsel gjennom fysisk aktivitet eller terapi...
..og det kan være så uendelig mye mer!!!